METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

UPS CONPO

MODEL - RMT1K
Rack-mounted Online UPS Description of Goods True double conversion.Output power factor ...
MODEL-RMT6K
CONPO UPS MODEL-RMT6K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...
MODEL - RMT2K
CONPO MODEL-RMT2K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...
Model - RMT10K
MODEL - RMT10K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...
MODEL - RMT3K
MODEL - RMT3K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIỆTNAM
Địa chỉ: 41/1 F Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Q12, TP-HCM, VN 
Tel: (+84) 28 629 33729    Fax: (+84) 28 625 60157
Website:metsuki.com.vn       
E-mai: info@metsuki.com.vn         

CNVPGD: CÔNG TY TNHH PTCN METSUKI VIỆT NAM
Địa chỉ:140 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q10, TP-HCM, VN
Tel: (+84) 28 62933729      Fax: (+84) 28 62560157
Website:metsuki.com.vn    Emai: hoavu@metsuki.com.vn
Skype:metsukicctv