CÔNG TY TNHH METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

UPS CONPO

MODEL - RMT1K
Rack-mounted Online UPS Description of Goods True double conversion.Output power factor ...
MODEL-RMT6K
CONPO UPS MODEL-RMT6K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...
MODEL - RMT2K
CONPO MODEL-RMT2K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...
Model - RMT10K
MODEL - RMT10K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...
MODEL - RMT3K
MODEL - RMT3K Rack-mounted Online UPS True double conversion Output power factor ...

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1 F Đường Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

                                     Tel: +84 2862933729        Fax: +84 2862560157
                                     Website: metsuki.com.vn       
                                     E-mai: info@metsuki.com.vn