METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

THIẾT BỊ THU PHÁT KHÔNG DÂY

ĂNG TEN PARABOL 5.8GHZ
ST5801GB
ĂNG TEN
ST5023TD
ĂNG TEN CHẢO
ST2510AD
ĂNG TEN PARABOL
ST5817H
ST5817H
ST543JZ
ST58T8G23
ST5824G-16
ST58T8G

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIỆTNAM
Địa chỉ: 41/1 F Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Q12, TP-HCM, VN 
Tel: (+84) 28 629 33729    Fax: (+84) 28 625 60157
Website:metsuki.com.vn       
E-mai: info@metsuki.com.vn         

CNVPGD: CÔNG TY TNHH PTCN METSUKI VIỆT NAM
Địa chỉ:140 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q10, TP-HCM, VN
Tel: (+84) 28 62933729      Fax: (+84) 28 62560157
Website:metsuki.com.vn    Emai: hoavu@metsuki.com.vn
Skype:metsukicctv