METSUKI VIETNAM CO., LTD ISO 9001:2008

Đèn đường (Solar Street)

Đèn LED năng lượng mặt trời 50w-100w- 150w- 200w
LED Solar Street 50w-100w- 150w- 200w Đèn LED năng lượng mặt trời 50w-100w- 150w- 200w
Đèn đường 50w-100w-150w
Đèn đường năng lượng mặt trời Solar Street 50w 100w 150w
(ABS) Đèn đường năng lượng mặt trời 30w 50w 60w
(ABS) Đèn đường năng lượng mặt trời 30w 50w 60w ABS LED Solar Street 20w 40w 60w

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Tel: +84 2862933729  Fax: +84 2862560157
Website: http://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn