METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

Standard PoE Switch

SWITCH POE MS-6624PoE
Operating Temperature: -20° ~ 55°C Storage Temperature: -20° ~ 75° C Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing Storage ...
SWITCH POE MS-6208PoE
Operating Temperature: -20 ° ~ 55 ° C; Storage Temperature: -40 ° ~ 75 ° C; Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing; Storage ...
SWITCH POE MS-6616PoE
Operating Temperature: 0 ° ~ 55 ° C, Storage Temperature: -20 ° ~ 75 ° C Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing, ...
SWITCH POE MS-6204PoE
Operating Temperature: -20 ° ~ 55 ° C; Storage Temperature: -40 ° ~ 75 ° C; Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing; ...
SWITCH POE MS-6608PoE
Operating Temperature: -20 ° ~ 55 ° C Storage Temperature: -20 ° ~ 75 ° C Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing Storage ...

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIỆTNAM
Địa chỉ: 41/1 F Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Q12, TP-HCM, VN 
Tel: (+84) 28 629 33729    Fax: (+84) 28 625 60157
Website:metsuki.com.vn       
E-mai: info@metsuki.com.vn         

CNVPGD: CÔNG TY TNHH PTCN METSUKI VIỆT NAM
Địa chỉ:140 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q10, TP-HCM, VN
Tel: (+84) 28 62933729      Fax: (+84) 28 62560157
Website:metsuki.com.vn    Emai: hoavu@metsuki.com.vn
Skype:metsukicctv