METSUKI VIETNAM CO., LTD ISO 9001:2008

Standard PoE Switch

SWITCH POE MS-6624PoE
Operating Temperature: -20° ~ 55°C Storage Temperature: -20° ~ 75° C Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing Storage ...
SWITCH POE MS-6208PoE
Operating Temperature: -20 ° ~ 55 ° C; Storage Temperature: -40 ° ~ 75 ° C; Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing; Storage ...
SWITCH POE MS-6616PoE
Operating Temperature: 0 ° ~ 55 ° C, Storage Temperature: -20 ° ~ 75 ° C Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing, ...
SWITCH POE MS-6204PoE
Operating Temperature: -20 ° ~ 55 ° C; Storage Temperature: -40 ° ~ 75 ° C; Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing; ...
SWITCH POE MS-6608PoE
Operating Temperature: -20 ° ~ 55 ° C Storage Temperature: -20 ° ~ 75 ° C Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing Storage ...

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Tel: +84 2862933729  Fax: +84 2862560157
Website: http://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn