METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

BÌNH CHỮA CHÁY

Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MTT24
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ8
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT5
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ4
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT3
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ3
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT2
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ2
Bình Chữa Cháy Tự Động - XZFTB8
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ1
Bình Chữa Cháy Tự Động - XZFTB6
Bình Chữa Cháy Xe Ô Tô
Bình Chữa Cháy Bột - ABC MFTZL35

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIỆTNAM
Địa chỉ: 41/1 F Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Q12, TP-HCM, VN 
Tel: (+84) 28 629 33729    Fax: (+84) 28 625 60157
Website:metsuki.com.vn       
E-mai: info@metsuki.com.vn         

CNVPGD: CÔNG TY TNHH PTCN METSUKI VIỆT NAM
Địa chỉ:140 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q10, TP-HCM, VN
Tel: (+84) 28 62933729      Fax: (+84) 28 62560157
Website:metsuki.com.vn    Emai: hoavu@metsuki.com.vn
Skype:metsukicctv