CÔNG TY TNHH METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

BÌNH CHỮA CHÁY

Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MTT24
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ8
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT5
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ4
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT3
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ3
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT2
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ2
Bình Chữa Cháy Tự Động - XZFTB8
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ1
Bình Chữa Cháy Tự Động - XZFTB6
Bình Chữa Cháy Xe Ô Tô
Bình Chữa Cháy Bột - ABC MFTZL35

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1 F Đường Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

                                     Tel: +84 2862933729        Fax: +84 2862560157
                                     Website: metsuki.com.vn       
                                     E-mai: info@metsuki.com.vn