METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

BÌNH CHỮA CHÁY

Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MTT24
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ8
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT5
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ4
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT3
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ3
Bình Chữa Cháy CO2 - CO2 MT2
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ2
Bình Chữa Cháy Tự Động - XZFTB8
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ1
Bình Chữa Cháy Tự Động - XZFTB6
Bình Chữa Cháy Xe Ô Tô
Bình Chữa Cháy Bột - ABC MFTZL35

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIỆT NAM

Địa chỉ: 41/1f Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 28 629 33729      Fax: (+84) 28 625 60157
Website:metsuki.com.vn              

Chi nhánh: 140 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10, Tp.HCM, VN

Tel: (+84) 28 62933729           Fax: (+84) 62560157
Website: metsuki.com.vn    Emai: info@metsuki.com.vn
Email:vugiatech@yahoo.com.vn