METSUKI VIETNAM CO., LTD ISO 9001:2008

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian

CS3U 360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U 360P Tấm pin năng lượng mặt trời Mono 445W HiKu là dòng pin thế hệ mới, công ...
CS3U 390MS
Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 390W Tấm pin năng lượng mặt trời loại Mono 390W KuMax là dòng pin hiệu suất cao ...
CS3W 445MS
Tấm pin năng lượng mặt trời 445W Tấm pin năng lượng mặt trời Mono 445W HiKu là dòng pin thế hệ mới, công suất ...

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Tel: +84 2862933729  Fax: +84 2862560157
Website: http://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn