CÔNG TY TNHH METSUKI VIỆT NAM ISO 9001:2008

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian

CS3U 360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U 360P Tấm pin năng lượng mặt trời Mono 445W HiKu là dòng pin thế hệ mới, công ...
CS3U 390MS
Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 390W Tấm pin năng lượng mặt trời loại Mono 390W KuMax là dòng pin hiệu suất cao ...
CS3W 445MS
Tấm pin năng lượng mặt trời 445W Tấm pin năng lượng mặt trời Mono 445W HiKu là dòng pin thế hệ mới, công suất ...

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIỆTNAM
Địa chỉ: 41/1 F Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Q12, TP-HCM, VN 
Tel: (+84) 28 629 33729    Fax: (+84) 28 625 60157
Website:metsuki.com.vn       
E-mai: info@metsuki.com.vn

CNVPGD: CÔNG TY TNHH PTCN METSUKI VIỆT NAM
Địa chỉ:140 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q10, TP-HCM, VN
Tel: (+84) 28 62933729      Fax: (+84) 28 62560157
Website:metsuki.com.vn    Emai: hoavu@metsuki.com.vn
Skype:metsukicctv