METSUKI VIETNAM CO., LTD ISO 9001:2008

Ăng ten thu phát

ĂNG TEN PARABOL 5.8GHZ
ST5801GB
ĂNG TEN
ST5023TD
ĂNG TEN CHẢO
ST2510AD
ĂNG TEN PARABOL
ST5817H
ST5817H
ST543JZ
ST58T8G23
ST5824G-16
ST58T8G

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Tel: +84 2862933729  Fax: +84 2862560157
Website: http://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn