METSUKI VIETNAM CO., LTD ISO 9001:2008

Bình Chữa Cháy Bột

Bình Chữa Cháy Bột - ABC MFTZL35
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ3
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ8
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ2
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ4
Bình Chữa Cháy Bột - BC MFZ1

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Tel: +84 2862933729  Fax: +84 2862560157
Website: http://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn