METSUKI VIETNAM CO., LTD ISO 9001:2008

ÂM THANH THÔNG BÁO - ÂM THANH HỘI NGHỊ

HCU-2000
Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000 - Zone (Vùng loa): 8 - Channel (Kênh âm thanh): 2 - Contact input: 10, ...

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Tel: +84 2862933729  Fax: +84 2862560157
Website: http://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn