CÔNG TY TNHH METSUKI VIETNAM ISO 9001:2008

Bình chữa cháy Tomoken

Bình chữa cháy Tomoken loại khí CO2 3kg
Bình chữa cháy bột Tomoken loại khí CO2 3kg được phân phối bởi công ty TNHH phát triển công nghệ Metsuki Việt Nam Miễn ...
Giá: 650,000 vnđ
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 8kg
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 8kg, được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản được phân phối bởi công ty TNHH phát ...
Giá: 530,000 vnđ
Bình chữa cháy Tomoken loại khí CO2 5kg
Bình chữa cháy bột Tomoken loại khí CO2 5kg được phân phối bởi công ty TNHH phát triển công nghệ Metsuki Việt ...
Giá: 850,000 vnđ
Bình chữa cháy xe đẩy Tomoken loại bột ABC 35kg
Bình chữa cháy xe đẩy loại bột ABC 35KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát ...
Giá: 3,250,000 vnđ
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 6kg
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 6kg, được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản được phân phối bởi công ty TNHH phát ...
Giá: 455,000 vnđ
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 9kg
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 9kg, được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản được phân phối bởi công ty TNHH phát ...
Giá: 576,000 vnđ
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 4kg
Bình chữa cháy Tomoken loại bột ABC 4kg, được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản được phân phối bởi công ty TNHH phát ...
Giá: 375,000 vnđ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1f Tân Thới Nhất 1, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM
Tel: +84 94 948 2288   Fax: +84 62933729

https://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn