METSUKI VIETNAM CO., LTD ISO 9001:2008
Chứng nhận số 840058, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, Công Ty TNHH Điện Tử Vũ Gia, địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, KP3, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam, đã được đánh giá và phù hợp với

Xem thêm

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN METSUKI VIETNAM
Địa chỉ: 41/1F Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Tel: +84 2862933729  Fax: +84 2862560157
Website: http://metsuki.com.vn    
E-mai: info@metsuki.com.vn